Εξατομικευμένες Λύσεις

Ακολουθώντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, με προηγμένες μεθόδους βιομηχανικού σχεδιασμού CAD/CAM και αντίστροφης μηχανικής (Reverse Engineering), σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία από συνεργασίες με κορυφαίες ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις για τη σχεδίαση και παραγωγή εξειδικευμένων εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα αλουμινίου.

 

*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 300 τεμάχια.

DESIGNING

σχεδιασμός

PROTOTYPING

PLANNING

MANUFACTURING

menu

search